Vysielanie

Zázračný vesmír očami detí

Vesmír je od nepamäti jedným z najfascinujúcejších tém ľudského bytia. Je opradený mnohými tajomstvami a aj keď o ňom vieme stále viac, každá nová odpoveď so sebou prináša niekoľko nových otázok.
Aj týmto otázkam sa na hodinách prírodovedy venovali štvrtáci zo ZŠ ČSA v Moldave nad Bodvou.
Vďaka veľkej chuti a záujmu sa začala trojtýždňová usilovná práca na projektoch, ktoré si následne mohli pozrieť nielen ostatní žiaci prvého stupňa, ale aj miestne materské školy.
Štvrtákov príprava projektu i následná prezentácia veľmi bavila, posúďte sami.