Vysielanie

Začali sa opravy ciest na uliciach Rožňavská a Hlavná

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje obyvateľom, že od 14. novembra sa začali rekonštrukčné práce cestnej komunikácie II/550 v Moldave nad Bodvou, ktorá je v správe Košického samosprávneho kraja a realizuje ich spoločnosť STRABAG s.r.o.