Vysielanie

Úžasné zbierky poštových známok

Mnohí z nás majú nejaké hobby, niekto rád športuje, iný má bližšie k umeniu. Niekoho zaujímajú poštové známky. A to je aj prípad Moldavčana Jozefa Džubáka, ktorý je vášnivý filatelista. Svojej záľube sa venuje 44 rokov. Ako desaťročný sa stal členom klubu mladých filatelistov v Rožňave, nás však zaujímalo to, ako sa táto dlhá cesta začala.