Vysielanie

Rozšírenie materskej školy v Budulove bolo úspešné ukončené

Mesto Moldava nad Bodvou pracovalo vlani okrem iného na ukončovaní viacerých realizovaných projektov. Jedným z nich bolo rozšírenie materskej školy v Budulove.
Radnica získala ešte v novembri 2020 na projekt z eurofondov 566.000 eur, pričom v čase podávania žiadosti o dotáciu boli celkové oprávnené výdavky projektu vo výške takmer 596.000 eur. Pôvodná zmluvná cena na stavebné práce po ukončení verejného obstarávania a kontrol v máji 2022 bola už vo výške cez 704.000 eur.
Cena však v dôsledku zdražovania energií a stavebných materiálov k termínu odovzdania stavby opäť stúpla, a to približne na 809.000 eur.
Ukončenie tohto projektu bolo jedným z hlavných cieľov v roku 2023.