Vysielanie

Referendum platné nie je, v Moldave bola účasť nižšia ako slovenský priemer

V sobotu 21 januára sa uskutočnilo referendum s jedinou otázku, ktorá znela takto: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“
V Moldave nad Bodvou bola účasť oproti celkovým výsledkom výrazne nižšia, len jemne prekročila 15 percent. K urnám prišlo takmer 1200 hlasujúcich. Odpoveď ÁNO si zvolilo takmer 97. Najviac voličov prišlo z okrsku č 8 – 182 hlasujúcich, viac ako 25 percent, naopak najmenej z okrsku č. 2 – 68 voličov, o čosi viac ako 6 percent.