Vysielanie

Pred zasadnutím zastupiteľstva zasadajú komisie aj mestská rada

V priebehu minulého a začiatkom tohto týždňa zasadali v meste komisie mestského zastupiteľstva a rada mesta.