Vysielanie

Od mája sa rodičom znížia náklady na stravovanie detí v školách

Rodičia niektorých predškolákov a školákov si aspoň trochu vydýchnu. Na poslednom mestskom zastupiteľstve bol totiž schválený dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.