Vysielanie

Multifunkčné centrum prinieslo prednášku o inklúzii

Multifunkčné centrum pre deti a mládež v Moldave nad Bodvou sa už nejaký čas venuje aj vzdelávaniu učiteľov. Len pred niekoľkými dňami, konkrétne 4. mája, bola v Inkubátorovm dome uskutočnená interaktívna prednáška s názvom Spolu na ceste k inklúzii v spolupráci s Regionálnym centrom podpory učiteľov KE a KS.