Vysielanie

Moldava zdokonaľuje zber separovaného odpadu

Mesto Moldava nad Bodvou pokračuje v zdokonaľovaní procesu zberu separovaného odpadu, ktorý je dôležitý nielen z hľadiska financií, ale aj efektívnosti.