Vysielanie

Mestský park v Moldave znova ožil Dňom Zeme

Deň pred Dňom Zeme, čiže 21. apríla sa v našom meste konal 2. ročník zábavno-vzdelávacieho podujatia s názvom EKO DEŇ. Pod gesciou Mestského kultúrneho strediska sa doň zapojilo 11 organizátorov, ktorí rozložili svoje stánky v mestskom parku a celé dopoludnie sa venovali deťom, prevažne školákom a škôlkarom, ale aj okoloidúcim záujemcom.