Vysielanie

Materská škola v Budulove oslávila Deň Zeme

O životnom prostredí nestačí len hovoriť, je potrebné niečo spraviť. Jedným z pomocníkov v tomto smere je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete s názvom Zelená škola, do ktorého je na Slovensku zapojených viac ako 250 škôl. Od roku 2010 je medzi nimi aj materská škola v Budulove, ktorá oslávila Deň Zeme milou udalosťou vo svojich priestoroch. Ide o poriadne dlhú tradíciu.