Vysielanie

Krôčik v boji proti čiernym skládkam

Napriek tomu, že aj v našom meste stále viac a viac ľudí dbá o zachovanie čistoty vo svojom okolí, ešte stále sa nájdu aj nezodpovední jedinci, ktorí využívajú osamelé zákutia v prírode a zakladajú tam tzv. čierne skládky. Tie sa objavujú na niektorých miestach dokonca opakovane. Takým je aj bývalý kameňolom Čeriny pri potoku, kde poniektorí obyvatelia vyvážajú autami najmä stavebnú suť a drobný stavebný odpad.
Preto sa mesto rozhodlo osadiť na prístupovú cestu uzamykateľnú závoru s priechodom pre cyklistov a peších. Túto drobnú stavbu v celkovej dĺžke 4 metre zrealizovala pre mesto firma B.I.L. Art vrátane výroby, prepravy a kompletnej montáže v celkovej hodnote 960 €.
Závora bude ešte opatrená reflexnými prvkami a v prípade zdôvodnenej potreby na sprístupnenie cesty sú kľúče od nej k dispozícii na mestskej polícii (t.č.0917 677 123).