Vysielanie

Kampaň Vyčistime si Moldavu opäť bola veľmi úspešná

Tohtoročnú kampaň Vyčistime si Moldavu môžeme považovať za úspešnú, z hľadiska počtu zapojených účastníkov i na základe množstva vyzbieraného odpadu. Do akcie sa zapojilo 19 družstiev od jednotlivcov až po celé školy. Dohromady bolo vyzbieraných približne 375 vriec odpadu. Okrem vriec s odpadom bolo vyzbierané aj veľké množstvo objemného odpadu.