Vysielanie

Hlavné námestie zdobí tradičný máj

Stavanie mája je v tomto období každoročnou tradíciou. Máj, ktorý poznáme aj pod názvami mája, háj alebo ak chcete hájik je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody.