Vysielanie

Druhý ročník adventných behov potvrdil stúpajúci trend

Koniec predošlého roka ponúkol nadšencom behu možnosť otestovať si svoje schopnosti. Druhý ročník série adventných behov prebiehal počas predvianočných sobôt na štyroch rôznych miestach. Prvotný nápad hovoril o jedinom komunitnom behu, napokon sa tento počet rozrástol na štvornásobok.