Vysielanie

Do konca septembra môžete žiadať o pridelenie nájomného bytu

Mesto Moldava nad Bodvou ešte začiatkom augusta vyhlásilo verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu na Hviezdoslavovej ulici 21.
Prípravy finišujú, v týchto dňoch a týždňoch sa dokončujú posledné interiérové úpravy.

https://www.moldava.sk/samosprava-1/elektronicka-uradna-tabula/vyhlasenie-verejnej-vyzvy-775sk.html