Vysielanie

Čo prinieslo tohtoročné piate mestské zastupiteľstvo?

Koncom apríla prebehlo piate zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ponúklo program obsahujúci 21 bodov.