Vysielanie

Aj Moldavčanov čaká referendum

Prezidentka Slovenskej republiky na základe petície občanov vyhlásila na sobotu 21.1.2023 referendum, na ktoré sa môžu občania dostaviť v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.
V Moldave sa bude referendum konať v tých istých okrskoch a v tých istých budovách a miestnostiach, ako sa konali voľby v novembri 2022.