Vysielanie

8.6.2015

Správy
Rokovanie o rozpočte
Moderná výučba angličtiny
Otvorený list vláde
Vynikajúce výsledky maturantov
Výmena piesku v pieskovickách
Deň deti ZŠ ČSA
Divadelné predstavenie Broskyňové kráľolstvo
Detský slávik
Deň úspešných detí
Prehliadka netradičných zoskupení

Športové správy
Úspech moldavských kick-boxerov

Hírek
Új iskola Szepsiben
Lelkészválasztás
Nemzetközi Összetartozás napja
Történelmi album
Regéci vártúra

Moldavčania sa pýtajú | Szepsiek kérdeznek
Obyvateľka sídliska

Anketa týždňa | A hét kérdése
Hogyan csináljuk?

Bez kommentára | Kommentár nélkül
11. Moldavská autoshow