Vysielanie

29.2.2016

Správy
Prechod správy bytov
Nútená odstávka vody
Verejné zhromaždenie v Budulove
Oprava chodníkov
Veselica so skupinou Ščamba

Krátke správy
Odcudzený plot na cintoríne

Športové správy
1. kolo seriálu ŠKBM 2016 – Drienovec

Hírek
A Szepsi Csemadok Alapszervezet évzáró taggyűlése
Gabyasz Band LGT estje
Filmvetítés

Voľby do NR SR 2016