Vysielanie

23.5.2017

Správy
Mimoriadne zasadnutie MZ
Deň Večných detí
Deň matiek – ZŠ Severná
Rozlúčka maturantov SOŠ
Rybárske preteky v Janíku

Krátke správy
Zbúranie komunitného domu Jekhetane Roma
Deň matiek v MŠ na Hviezdoslavovej ulici

Hírek
Lehetőségeink és jogaink
Családi gyermeknap a Salkaháziban

Rövid hírek
Szeretethíd
Meghívók

Z nášho života | Életünkből
Deň matiek v MŠ na ulici Severnej a Krátkej