Vysielanie

21.2.2017

Správy
Dotácie z rozpočtu mesta
Neporiadok pri podzemných kontajneroch

Krátke správy
Nástenné kalendáre
Valentínska kvapka krvi
Bavíme sa volejbalom
Karnevaly počas fašiangov

Športové správy
Moldavský žiaci na atletických majstrovstvách

Hírek
Adományosztás a Szepsi és Bodolló közti roma táborban
Szabó Magda IX. Nemzetközi Felolvasó Maraton
Farsangi kézműves foglalkozások

Z nášho života | Életünkből
Moszkvai tanulmányút