Vysielanie

18.10.2016

Správy
22. Mimoriadne zasadnutie MZ
Likvidácia bytovky na Bartalosovej ulici
Klub anonymných alkoholikov
Odber krvi v Grizzly Fitness Clube
Hovorme o jedle

Krátke správy
Divadelné predstavenie Peter Black
Kontajnery na biologický odpad

Hírek
Szepsi Laczkó Máté Gyülekezeti Napok
Nyugdíjas bál
Patkányirtás elrendelése

Z nášho života | Életünkből
Ternai Árpád