Vysielanie

17.5.2016

Správy
Zníženie ceny tepla TEHO
Prevzatie budovy firmy KVIST
Deň matiek MŠ Krátka
Darovanie krvi v ZŠ ČSA

Krátke správy
Kvetinová výzdoba mesta

Športové správy
Futbal Moldava – Sabinov
Rybárske preteky v Janíku

Hírek
Hálaadó szentmise a boddolói templomban
Pünkösd Vasárnap – Szepsi búcsu
Kerekítő Mondokás Móka – Ölbeli játékok

Aktovka | Iskolatáska
Zdravá strava v školských jedálňach

Z nášho života | Életünkből
Memoriál Petra Toporčáka

Bez komentára | Kommentár nélkül
Splav prielomu Hornádu ŠK Bodva