Vysielanie

16.5.2017

Správy
Fazuľový festival
Súťaž Plameň v Poproči
Hasičská výstava v Jasove
Spisovateľka Marta Hlušíková v knižnici

Krátke správy
Koncert ZUŠ

Športové správy
III. kolo seriálu ŠKBM

Hírek

Ünnepi szentmise Bodollóban
A megbékélés napja Szepsiben

Rövid hírek
Csíksomlyói kereszt
Boldog Salkaházi Sára Emléknapok
Ballagás a Salkaházi Sára Iskolaközpontban

Z nášho života | Életünkből
Vedomostná súťaž Hroch v Gymnáziu Š. Moysesa