Vysielanie

15.2.2016

Správy
Informácia o voľbách
Koniec fašiangom – začiatok pôstneho obdobia
Podpis kolektívnej zmluvy s odborovou organizáciou
Nebezpečné závory
Odpad v Bodve
Pečenie šišiek
Maškarný ples v ZŠ na Severnej ulici a v ZŠ na ulici ČSA

Hírek
Vujity Tvrtko előadása
Peter Šrámek, Keresztes Ildikó Szepsiben
Szepsi kévpiselöjelöltek
Farsangi gyermektáncház

Pozvánka | Meghívó
A Biblia üzenete

Anketa týždňa | A hét kérdése
Akí ľudia sú na trhu práce žiadaní?

Aktovka | Iskolatáska
Fašiangy – maškarný ples

Z nášho života | Életünkből
Elek Tamás