Vysielanie

1.11.2016

Milí diváci. Dnešný a zajtrajší deň patria všetkým našim blízkym, príbuzným, priateľom a známym, ktorí už nie sú medzi nami, ale naďalej žijú v našich srdciach. Spomínajte s nami prostredníctvom sviatočnej relácie.