Vysielanie

ZŠ Severná súčasťou charitatívnej zbierky

Charita je často zabudnutou a nedocenenou činnosťou, no pre tých, ktorí sú na ňu odkázaný, znamená veľmi veľa. Je o to krajšie, ak sa na charitatívnej zbierke zúčastnia školáci, teda tí, ktorí sú v najdôležitejšom období z hľadiska formovania svojich osobností.
Október, alebo lepšie povedané, ponožkový október, spojil druhákov s deviatakmi. Výsledkom boli vyzbierané ponožky, ktoré majú pomôcť iným.