Vysielanie

Zber vianočných stromčekov

Zber vianočných stromčekov sa uskutoční po 6. januári 2022. Stromček stačí vyložiť ku kontajnerom alebo pred rodinný dom k ceste a pracovníci MsÚ Správy mestskej zelene Vám ho odnesú na zberný dvor. Stromček tam môžete doniesť aj osobne v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00.