Vysielanie

Vývoz odpadu a triedený zber v roku 2022

Mestský úrad dáva do pozornosti nový aktuálny kalendár vývozu odpadu 2022, ktorý je už zverejnený na webovej stránke v záložke Harmonogram zberu.

https://www.moldava.sk/mesto/ciste-mesto/harmonogramy-zberu/

Termíny vývozov komunálneho odpadu sa nemenia.