Vysielanie

Stavanie mája

Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou organizovalo 29.4.2022 tradičné stavanie mája na Hlavnom námestí v Moldave nad Bodvou. V programe vystúpili žiaci zo ZŠ ČSA 15 a z Cirkevnej spojenej školy bl. Sáry Salkaházi.