Vysielanie

Štatistika obyvateľstva 2021

Začiatok roka už tradične patrí bilancovaniu a aj keď oficiálne údaje zo sčítania obyvateľstva 2021 v našom meste ešte nie sú zverejnené, oficiálne priebežne sledované štatistické údaje nám naznačia čísla, s ktorým je v budúcnosti potrebné v našom meste rátať.