Vysielanie

Priestor nás spája – ďalší úspešný projekt mesta

Projekt s názvom „Priestor nás spája“ získal koncom mája podporu z výzvy z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške vyše 610 000 €. Vďaka projektu sa skvalitní práca s mládežou a zrekonštruuje sa staré kino. Priamym a viditeľným výstupom bude zriadenie multifunkčného centra pre deti a mládež, ktoré bude koordinačným centrom pre ďalšie centrá, ktoré pracujú s mládežou a deťmi v Moldave nad Bodvou a okolí.