Nezaradené

„Pre všetkých som sa stal všetkým”

„Pre všetkých som sa stal všetkým” – odznela hláška Otca Dénesa Takácsa, prevzatá od apoštola Pavla, ktorým si určil misiu, aby sa evanjeliá dostali ku každému. Otca v roku 2013 vysvätili za farára. Svoju prvú omšu celebroval vo Veľkých Kapušanoch, následne strávil dva mesiace v košickom Dóme na farnosti sv. Alžbety, odkiaľ sa dostal na farnosť v Kechneci. Odtiaľto ho v roku 2014, preložili do Janíka, kde vykonával službu pastora, až do júla 2018. Vtedy sa rozhodol, pre dobrovoľný vstup do kláštora. Boli sme zvedaví, aké odhodlanie vedie niekoho k tomu, aby sa vzdal všetkého a vybral si život na izolovanom mieste.