Vysielanie

Odovzdanie staveniska pre atletický štadión

Dňa 3. septembra bolo odovzdané stavenisko pre atletický štadión, ktorý bude postavený v areáli ZŠ na ulici ČSA 15. Z projektu, ktorý mal byť pôvodne “len atletickou dráhou“ sa stal rozsiahly stavebno-technický zámer, ktorý projektovo spracovala firma Deal management z Trenčína a dodávateľom celého diela bude po verejnom obstarávaní česká firma SPORT Construction a.s.