Vysielanie

Odovzdanie menovacieho dekrétu riaditeľke ZUŠ

Dňa 2. septembra primátor mesta Slavomír Borovský privítal novozvolenú riaditeľku ZUŠ vo svojom kancelárii, kde jej odovzdal menovací dekrét. Mesto Moldava vyhlásilo výberové konanie na miesta riaditeľa Základnej umeleckej školy z dôvodu vzdania sa funkcie predošlého riaditeľa, Miroslava Smreka. Rada školy zvolila Františku Fehérovú do funkcie riaditeľky na 5 ročné funkčné obdobie Základnej umeleckej školy