Vysielanie

Nový harmonogram zvozu odpadu

Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje obyvateľom mesta, že od 15. apríla 2021 došlo k zmene vývozcu komunálneho odpadu, ktorý pre mesto zabezpečuje firma KOSIT Košice. Pre obyvateľov mesta, platí od 26.4.2021 nový harmonogram zvozu.