Vysielanie

Na hlavnom námestí stojí máj

Tradičný máj vyzdobený stužkami už stojí na hlavnom námestí. Aj keď bez sprievodného programu a účasti verejnosti ale dlhoročná tradícia stavania mája zostala v našom meste zachovaná.