Nezaradené

Mestský park v Moldave ožil Dňom Zeme

Apríl je už tradične mesiacom, počas ktorého si každoročne pripomíname Deň Zeme. Ten pripadá na 22. apríla a práve v ten deň sme mohli v mestskom parku v Moldave nad Bodvou načerpať inšpirácie, ako zlepšiť svoj vzťah k životnému prostrediu. Všetci návštevníci mohli na vlastné oči vidieť, ako rôznorodo sa dá prispieť k lepšej ochrane životného prostredia.