Vysielanie

Kultúra v službách cestovného ruchu

V dňoch 9. a 10. júla 2021 sa v obci Peder uskutočnil festival, založený hlavne na podpore, zachovávaní a prezentácii tradičnej ľudovej kultúry. Festival bol príkladom toho, že kultúrne dedičstvo je možné využiť na podporu cestovného ruchu a k zvýšeniu atraktívnosti pohraničnej oblasti.