Vysielanie

Karanténa očami študentov GŠM

Študenti Gymnázia Štefana Moysesa v našom meste sa nenudia ani počas tohto mimoriadneho obdobia. Niektorí sa učia variť, iní sa začali vzdelávať v ďalšom cudzom jazyku. Medzi žiakmi sú aj takí, ktorí šijú rúška ľuďom v núdzi, prekonávajú vlastné limity, ale aj začali pomáhať viac svojim rodičom. Viac sa o ich karanténnych aktivitách dozviete z nasledujúceho videa.