Vysielanie

Biele plachty pomáhajú znevýhodneným

V týchto dňoch prebieha v Moldave zaujímavý projekt „Biele plachty“ na podporu osôb so zdravotným postihnutím či inak znevýhodnených ľudí. Je to festival umenia, maľby, farieb a zároveň sú to tvorivé dielne.