Vysielanie

8.10.2019

Správy
Návšteva partnerského mesta Tišňov
Bikesharing v našom meste

Krátke správy
Kompostéry k odberu
Historické divadlo v ZŠ na Severnej ulici
Workshop – Kozmetika po domácky

Šport
Vynikajúce úspechy športovcov z Moldavy

Hírek
Kolbászfesztivál 2019
Az aradi vértanúk emléknapja

Rövid hírek
Nyugdíjas vigasság
Hanesz Angelika közönségdíjas

Bez komentára
Účelové cvičenie a didaktické hry – ZŠ Severná

Z nášho života | Életünkből
Európsky týždeň mobility
Hýb sa materská škola