Vysielanie

3. mája začína asistované sčítanie obyvateľov

  1. mája začína asistované sčítanie obyvateľov. Realizovať sa bude do 13. júna 2021. Určené je obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.
    Kontaktné miesto, kde sa v našom meste môže obyvateľ sčítať je na Mestskom úrade na Bartalošovej ulici číslo 16 a v kancelárii na Hviezdoslavovej 30. Sčítať sa je možné počas úradných hodín.