Vysielanie

28.5.2019

Správy
Výsledky volieb Európskeho parlamentu v MnB

  1. výročie obnovenia činnosti Matice slovenskej
    Deň Večných detí
    Staroslivosť o psov

Krátke správy
Rekonštrukcia chodníka v Budulove
Brutálna vražda
Literárna kaviareň

Hírek
Európai parlamenti választások 2019
Családi gyermeknap a Salkában
A debrődi zarándokszálló átadása

Rövid hírek
Államtitkári látogatás

Z nášho života – Életünkből
Eurovoľby očami politologičky
Szepsiek a nagyvilágban: Kovács Tamás