Vysielanie

22.10.2019

Správy
Mobilná aplikácia
Efektívnosť TIOP-u
Mestská rada

Krátke správy
Rekonštrukcia oplotenia multifunkčného ihriska ČSA
Vysokokapacitné kontejnery

Športové správy
Detský štafetový kros korisťou ALK
8. kolo Východoslovenského biliardového pohára

Hírek
Emlékszentmise az öregek otthonában

Rövid hírek
Határon Túli Nemzeti Tánc
Segélyszállítmány

Z Nášho Života | Életünkből
Stravovanie detí očami výživovej poradkyne
Týždeň zdravej výživy v ZŠ na Severnej ulici
A Szepsi Alapiskola projektjei