Vysielanie

21.1.2020

Správy
Dražba nájomných bytov
Pitie alkoholu na verejnosti

Krátke správy
Pietny akt na Dargovskom priesmyku

Hírek
Hálaadó istentisztelet
Rendszerváltók

Z nášho života – Életünkből
Volebné preferencie
Újabb Salkás filmsiker