Vysielanie

2.4.2019

Správy
Prezidentské voľby II. kolo
Deň učiteľov

Krátke správy
Požiar na brehu Bodvy
Pedagogickí hrdinovia 2019

Hírek
Tanári kitüntetések
Választások

Rövid hírek
Megyei kitüntetések
Új könyvek a könyvtárban

Oceňovanie pedagogických pracovníkoch pri príležitosti Dňa učiteľov – celý záznam
Pedagógiai alkalmazottak kitüntetése a pedagógusnap alkalmából – teljes felvétel