Vysielanie

11.4.2017

Správy
31. mimoriadne zasadnutie MZ
Odchyt túlavých psov
Slávnostný zápis prvákov v základných školách
Deň narcisov
Vyčistíme si Moldavu
Atletické pomôcky pre školy

Hírek
Ünnepélyes beíratkozás az alapiskolákban
Hagyományőrzés a könyvtárban
Roma Világnap
Felhívás – Takarítsuk ki Szepsit!

Z nášho života / Életünkből
Záznam zo slávnostného oceňovania pri príležitosti Dňa učiteľov